Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

StackPC

Đặc tính StackPC định nghĩa một hướng tiếp cận mới để thiết kế và phát triển những hệ thống có nhiều boards chồng lên nhau. Nó bao gồm kế thừa tất cả tiêu chuẩn PC/104 với tính năng mới của kết nối StackPC.

Khác biệt chính của Máy tính dạng StackPC

Hướng tiếp cận mới

 • Chú trọng xếp chồng các boards lên nhau.
 • Các giao diện truyền tin thông qua đầu kết nối ngăn nắp xếp chồng lên nhau.
 • Giảm tối đa kết nối có dây.
 • Hỗ trợ những buses mở rộng PCIe x1, x4 cao tốc.


Tương thích với những Đặc tính Xếp chồng mạch điện tử lên nhau khác

 • Tương thích với các đầu kết nối của PCIe/104 và PC/104-Express
 • Tương thích với PCI/104

Phát triển Hệ thống Siêu bền

 • Có thể dùng vỏ thùng của các dàn máy tính 3.5”, EBX, EPIC, PC/104
 • Dễ thiết kế các dàn vỏ thùng máy tính siêu bền theo yêu cầu
 • Định hướng thiết kế dàn tản nhiệt tốt

Ứng dụng dạng-COM của StackPC modules

 • StackPC modules có thể được dùng như COM-modules theo tiêu chí kỹ thuật COM-Express PICMG COM.0
 • Dễ thiết kế board nền StackPC
 • Modules ngoại vi có thể được thay thế giữa StackPC và board nền

StackPC Connector

Target Applications


CPC309 is a singleboard computer in StackPC format. In addition to the standard StackPC* interfaces it has VGA, LVDS and RS232, soldered NAND Flash and soldered RAM.
StackPC-PCI Interface Module
Intel Atom E38xx-based SBC with StackPC Expansion Connector in 3.5” Form-Factor

In the present case study the consideration is given to the system of high-accuracy detection of locomotives location, with the help of GLONASS/GPS.