Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

PC/104

Các giải pháp PC/104 là một trong những giải pháp đáng tin cậy nhất của lĩnh vực nhúng. Vì nó là công cụ phát triển vững chắc nên các công ty chế tạo máy và hệ thống hưởng nhiều lợi ích từ PC/104 modules.

PC/104 CPU boards PC/104 CPU boards

Fastwel PC/104 CPU boards được trang đầy đủ tính năng mạnh mẽ chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt

PC/104 DIO modules PC/104 DIO modules

Fastwel PC/104 UNIO boards kết hợp nhiều tính năng với giá cả hợp lý vì thiết kế phù hợp của chúng

Boards Xử lý Hình ảnh dạng PC/104 Boards Xử lý Hình ảnh dạng PC/104

Boards Xử lý Hình ảnh mang theo nhiều giao diện video và khả năng kết nối với các cameras ngoại vi

Boards Thông tin Liên lạc dạng PC/104 Boards Thông tin Liên lạc dạng PC/104

Modules dành cho nhu cầu đáp ứng nhu cầu cần xác định vị trí qua các kênh tín hiệu GLONASS/GPS và cho truyền tin dữ liệu và giọng nói qua các kênh GSM

Modules Giao diện Modules Giao diện

Modules Giao diện dạng PC/104

Modules Cấp Nguồn dạng PC/104 Modules Cấp Nguồn dạng PC/104

Modules Cấp Nguồn dạng PC/104-Plus đáp ứng được hoạt động vận hành các hệ thống không người lái trong môi trường khắc nghiệt