Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

  • Embedded CPU boards in various form-factors for harsh environment and mission-critical applications
  • Thiết kế cơ khí chắc chắn và kiến trúc board hiện đại nhằm bảo đảm khả năng của Fastwel BoxPCs đứng vững trước nhiều cấp độ rung và sốc mạnh và đề kháng tốt trong môi trường khắc nghiệt vẫn không ngừng hoạt động
  • Fastwel cũng cung cấp thêm dịch vụ, ví như phủ hóa chất chống hơi muối biển và hơi hóa chất ăn mòn vi mạch, sửa đổi và lắp ráp theo nhu cầu của Quý Khách hàng. <br> <br> Hãy gửi <b>y</b><a href="http://www.fastwel.com/support/form/?id=433034"><b>êu cầu của Quý vị</b></a> ngay bây giờ
  • Fastwel can offer a wide range of compatible equipment from a single source at a competitive pricing level in order to support your system design and development.