Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Máy tính Công nghiệp

Thiết kế cơ khí chắc chắn và kiến trúc board hiện đại nhằm bảo đảm khả năng của Fastwel BoxPCs đứng vững trước nhiều cấp độ rung và sốc mạnh và đề kháng tốt trong môi trường khắc nghiệt vẫn không ngừng hoạt động

HPEC HPEC

High-Performance Heterogeneous Computing Platform

Box PCs Box PCs

Những BoxPCs này được thiết kế để làm việc trong môi trường khắc nghiệt, dễ dàng lắp đặt và bảo trì

Panel PCs  Panel PCs

Máy tính dạng Panel Công nghiệp với các modules CPU bền bỉ, được bảo vệ trước độ ẩm và mức độ bám bụi cao của môi trường hoạt động

Các sản phẩm đã hết vòng đời Các sản phẩm đã hết vòng đời

Phần này chứa thông tin về những sản phẩm đã hết vòng đời, còn giới hạn trong kho và đã có kế hoạch dừng cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Vui lòng liên hệ với chúng tôi cho những yêu cầu cần thêm các sản phẩm này