Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Panel PCs

Máy tính dạng Panel Công nghiệp với các modules CPU bền bỉ, được bảo vệ trước độ ẩm và mức độ bám bụi cao của môi trường hoạt động

BS-03 BS-03 - Rugged HMI Panel PC

Rugged HMI Panel PC BS03 is intended for use in transport and industry with exposure to adverse mechanical and electromagnetic impacts in wide ambient temperature range.The design of the product provides capability to be flexibly adapted to customer requirements.

BS04 BS04 - Rugged HMI Panel PC

The device is designed for use in transport and industry under conditions of adverse mechanical and electromagnetic effects in the wide range of environmental temperatures (EN50155)