Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Computer-on-modules

Computer-on-modules (COMs) được thiết kế như những card con, được gắn trên board nền đặc biệt. Sử dụng máy tính dạng COM nhằm giảm thiểu thời gian phát triển hệ thống và cung cấp sự linh hoạt trong việc chọn tính năng của máy tính nhúng: tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ, tập hợp các giao diện, vân…vân…

Board model Compliance with the standard CPU RAM Graphics subsystem Communication interfaces
ISA PCI Express Ethernet USB СOM-ports Digital I/O channels Others
CPB904 ETX AMD Geode™ LX800 500 MHz DDR, 333 MHz 256 MB  (soldered) VGA up to 1920×1440 (85 GHz 32 bit),
LCD up to 1024×768 (60 GHz 24 bit),
16 bit No 1×Fast Ethernet 4×USB 2.0 3×RS-232 No PS/2, 1×LPT
CPB906 F-COM Vortex86DX DDR2 SDRAM 256 MB (soldered) No 8 bit No 1×Fast Ethernet 2×USB 2.0 2×RS-232 6 x digital I/O channels
ƒ2 x channels of integrated address decoder (addressable I/O and memory space)
PS/2, 1×LPC, 1×I2C
CPB907 COM Express mini Type 10 Intel Atom E6xxT DDR2 SDRAM 1 GB (soldered) LVDS up to 1280 х 768 (60 Hz)
SDVO up to 1920 х 1080 (50 Hz)
No 3×PCIe x1 1×Gigabit Ethernet 7×USB 2.0 1×RS-232,
1×RS-232 or 1×CAN
8 x programmable I/O channels 1×LPC, 1×SPI, 1×I2C, 1×SMBus
CPC1302 Prlimenary COM Express Basic Type 6 Intel Core i7-5850EQ/i5-4422E DDR3L-1600 SDRAM up to 8 GB
with ECC support (soldered)
1×LVDS Channel (24 bit, 1920×1200, 60 Hz
3×DDI 4096×2304, 60 Hz
1×VGA CRT 1920×2000, 60 Hz
No 1×PCIe x16 Gen3
7×PCIe x1 Gen2
1×Gigabit Ethernet 8×USB 2.0,
4×USB 3.0
2×RS-232 4 x programmable I/O channels 1×SPI, 1×LPC, 1×I2C, 1×SMBus, HD Audio, Speaker Out
CPC1310 COM Express Basic Type 2 Intel Atom N450/D510 DDR2 SDRAM 667 MHz  1 GB (soldered) VGA up to 1400x1050 60 Hz (N450) and 2048x1536
60 Hz ( D510))
ƒ LVDS up to 1280x800 60 Hz (N450) and 1366x768 60 Hz (D510), (18 bit)
16 bit (via additional connector) 4×PCIe x1 2×Gigabit Ethernet 8×USB 2.0 No 8 x I/O channels, individually programmable.
ƒ 8 x additional I/O channels on additional connector
PS/2, LPT, 1×LPC, 1×I2C, 1×SMBus
CPC1311 COM Express mini Type 10 Intel Atom E38xx DDR3L-1066/1333 SDRAM up to 4 GB with ECC support (soldered) LVDS up to 1600×1200 (60 Hz) DDI0, eDP up to 2560×1600 (60 Hz) - 3(4) x PCIe x 1 1×Gigabit Ethernet 5×USB 2.0;
1×USB 3.0
1×RS-232,
1×RS-232
or 1×CAN
4 x programmable I/O channels 1×LPC, 1×SPI, 1×I2C, 1×SMBus

   

Product matrix

COM Express® Carrier Design Guide

ETX

ETX là dạng máy tính khá gọn nhỏ (95 x 125 mm) dạng COM có thể được dùng trong thiết kế ứng dụng giống như một linh kiện mạch tích hợp

FemtoCore

Module Máy tính được thiết kế để dùng như một lõi điện toán trong hệ thống nhúng đặc biệt

COM Express

COM Express, một dạng máy tính-trên-module (COM), nhỏ gọn và tích hợp cao độ để có thể dùng trong ứng dụng thiết kế giống như là linh kiện mạch tích hợp