Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Giải pháp cho ngành Đường Sắt

Thiết bị điện tử bền bỉ cho ngành giao thông vận tải và hạ tầng đường sắt.

Nền tảng chuẩn có sẵn và Dàn máy theo yêu cầu: Máy tính Hiển thị An ninh, Máy tính Panel Màn hình chạm, Máy tính bảng, Hệ thống Điều khiển Tự động Trên Khoang Điều khiển của Phương tiện Vận tải, Digital Video Servers, Thiết bị thông tin liên lạc.


Загрузить Adobe Flash Player d

Tiếp cận Khách hàng:

- Hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ vòng đời của Dự án

- Sản xuất theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Quốc tế (EN50155)

- Sản phẩm có vòng đời hơn 7 năm

- Làm theo yêu cầu chuyên biệt theo ý của Khách hàng.