Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

MicroPC CPU boards

Các modules vi xử lý đáng tin cậy và đa năng này lý tưởng cho công nghiệp, giao thông và tự động hóa. Các giao diện Ethernet, CAN và máy vi tính chuẩn hỗ trợ thêm khả năng cho hệ thống điều khiển

CPC108 CPC108 - MicroPC Processor Module

Compact yet fully x86compatible SBC in MicroPC format, designed for fanless operation in harsh environments.

CPC109 CPC109 - MicroPC CPU Module with Data Acquisition System

MicroPC CPU module, highly integrated x86 compatible solution for use in realtime controlsystems, in industrial automation, in data acquisition and processing.

CPC150 CPC150 - MicroPC processor Module

AMD GEODE LX 800 based MicroPC board, fully x86compatible, designed for operation in rugged environment.

CPC152 CPC152 - MicroPC Vortex86DX™ 600 MHz CPU Module

СРС152 CPU module based on Vortex86DX 600 MHz CPU in MicroPC format