Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

CompactPCI

Máy tính dạng CompactPCI là giải pháp tốt nhất cho những ứng dụng rất quan trọng trong nhiều thị trường khác nhau từ  lĩnh vực hàng không vũ trụ đến viễn thông. Fastwel CPU boards có đầy đủ tính năng và độ tin cậy đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và thỏa mãn nhu cầu đang gia tăng của Khách hàng.

VPX

FMC

3U CompactPCI 3U CompactPCI

CompactPCI 3U modules rất gọn gàn và ổn định. Nhắm tới thị trường – hàng không, giao thông, tự động nhà máy, điều khiển quy trình và viễn thông liên lạc.

6U CompactPCI 6U CompactPCI

CompactPCI 6U modules cung cấp tầm tính năng rộng lớn, hỗ trợ công nghệ thay thế nóng và chuyển mạch gói. Chúng rất phù hợp cho những ứng dụng đặc biệt quan trọng. Thị trường hướng tới là viễn thông và an ninh.

Boards vi xử lý hình ảnh dạng CompactPCI Boards vi xử lý hình ảnh dạng CompactPCI

Modules Xử lý Hình ảnh cho dàn máy tính dạng 3U, 6U CompactPCI.

Boards thông tin liên lạc vô tuyến dạng CompactPCI Boards thông tin liên lạc vô tuyến dạng CompactPCI

Modules này được thiết kế cho dàn máy tính 3U, 6U CompactPCI đáp ứng nhu cầu cần xác định vị trí qua các kênh tín hiệu GLONASS/GPS và cho truyền tin dữ liệu và giọng nói qua các kênh GSM

Modules Lưu trữ Dữ liệu dạng CompactPCI Modules Lưu trữ Dữ liệu dạng CompactPCI

Modules Lưu trữ Dữ liệu đáp ứng nhu cầu cần có thêm 2.5" HDD thiết kế cho các dàn máy 3U, 6U CompactPCI.

Modules Mang thêm Board Con Mezzanines dạng CompactPCI Modules Mang thêm Board Con Mezzanines dạng CompactPCI

Modules vào ra gồm nhiều kênh vào ra số và tương tự ngoài ra nó còn có nhiều kênh vào ra khác.

Boards Chuyển mạch Ethernet dạng CompactPCI Boards Chuyển mạch Ethernet dạng CompactPCI

Board Chuyển mạch bền bỉ dạng 3U CompactPCI S.0 được thiết kế dành cho nhu cầu tích hợp mô đun hóa hệ thống.

Boards Chuyển mạch dạng CompactPCI PCI Express Boards Chuyển mạch dạng CompactPCI PCI Express

Board Chuyển mạch bền bỉ dạng 3U CompactPCI S.0 Rugged PCI Express được thiết kế cho nhu cầu tích hợp mô đun hóa hệ thống