Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

CompactPCI

3U CompactPCI

Giải pháp 3U CompactPCI, có tất cả lợi thế của các hệ thống dạng modular, trong kích thước nhỏ gọn và chịu được rung sốc cao. Thế nên, 3U CPCI được dùng nhiều trong ngành giao thông, trong mục đích đặc biệt và đo lường di động.

6U CompactPCI

Giải pháp 6U CompactPCI được dùng rộng rãi trong ngành viễn thông, tự động hóa công nghiệp, máy công cụ và công nghiệp khác. Những tiêu chuẩn PICMG, công nghệ nổi tiếng của nó giúp truyền dẫn dữ liệu dung lượng lớn thông qua mạng Ethernet (PICMG 2.16) và dự phòng nóng (PICMG 2.1), cùng với toàn bộ linh kiện như các board ngoại vi, vỏ thùng máy, backplanes và bộ nguồn được nhiều nhà máy sản xuất, cho phép nhanh chóng xây dựng hiệu quả những hệ thống 6U CompactPCI phục vụ nhiều mục đích khác nhau.


CompactPCI Family EvolutionInterconnects of data exchange between the modules within the system


Standards Interconnects of data exchange between the modules within the system
PCI 32 bit PCI 64 bit

Ethernet,
Switch slot
(6U only)

PCI Express

Ethernet,
Fully-connected
mesh topology

USB SATA
PICMG 2.0
(1999)
   1x master
up to 7x periphery slots
   1x master up to 7x peripheral slots
PICMG 2.16
(2001)
   2x 10/100/1000 ports
Base-T Ethernet
PICMG 2.16
(2001)
   1x master up to 7 peripheral slots 4x channels 1x
PCI Express
5 GHz
   2x ports 10/100/1000
Base-T Ethernet
   4x USB 2.0 ports    4x
SATA 300 channels
PICMG 2.16
(2001)
   2x ports
10/100/1000
Base-T Ethernet
(6U only)
   2x channels x8,
6x channels x4,
to PCI Express
8 GHz
   8x ports 10/100/1000/10-
Gigabit Ethernet
   8x USB 2.0 ports,
8x USB 3.0 ports
8x SATA channels
600 MB/sec

Cross-compatibility of CompactPCI modules of various standards

System controllers Peripheral and coprocessor modules
PCIMG 2.0 (32 бит) PCIMG 2.0 (64 бит) PICMG 2.16 PICMG cPCI-S
PCIMG 2.0
(32 bit)
   Yes    No
PCIMG 2.0
(64 bit)
   Yes    Yes    No
PICMG 2.16    Yes    No
PICMG 2.30    Yes    No    Yes,
but with limitations
PICMG cPCI-S    Implementation is available
in customized
   Implementation is available
in customized
   Yes, for 6U only    Yes


C-PCI Application Summary

CPC512 CPU module is a highly integrated 3U CPCI Serial solution for the use in real-time, automation control, high-speed data acquisition and processing systems
KIC552 Interface Module represents a 3U Compact PCI switchboard of PCI Express interface and is designed for mission critical applications.
VIM556 3U CompactPCI Graphics Controller Module is designed for using as part of the 3U CompactPCI Serial embedded computing systems and is intended for output of graphic information to the display via DisplayPort interface.

Fastwel CPC503 CPU module is a highly integrated x86compatible solution in 6U cPCI format.

CPC506 is a PICMG 2.30 (CompactPCI® PlusIO) compliant 3U module based on Intel Сore 2 Duo CPUs (from long term manufacturing program) operating at up to 2.2 GHz with 4 MB level 2 cache, featuring 800 MHz system bus and 965GME/ICH8M chipset.

CPC508 is a PICMG 2.30 "CompactPCI Plus" compliant 3U module based on Intel® Atom™ N450 or D510 and ICH8M chipset. Due to the low power architecture of the Intel® Atom™ processor, the CPU card has a low power consumption and high performance.