Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

PC 104

PC 104

Tiêu chuẩn PC/104 mô tả dạng module để tích hợp các hệ thống nhỏ gọn trong hình thức nhiều board mạch được xếp chồng lên nhau. Chuẩn PC/104 đã minh chứng được hiệu quả cao của nó. Nhiều kỹ sư chọn PC/104 vì lợi thế kích thước và trọng lượng nhỏ nhẹ (boards chỉ nhỏ cỡ 90x96 mm thôi), cơ khí chính xác của các đầu kết nối và cấu trúc toàn khối vững chắc.

Họ tiêu chuẩn PC/104 mô tả dữ liệu trao đổi giữa các modules qua các buses xong xong 16 bit ISA, PCI 32 bits và sử dụng PCI-Express, USB 2.0 và những liên kết nối SATA serial và mang theo 5 đặc tính. Mặc dù diện tích nhỏ gọn nhất chỉ có 90x96 mm, gia đình tiêu chuẩn này bao gồm cả dạng máy EPIC và EBX nữa.

Đối với Hệ thống PC/104 tiêu chuẩn, FASTWEL sản xuất CPU modules, board ngoại vi, modules cấp nguồn cũng như cả máy tính nguyên bộ, thêm những linh kiện đặc chủng nữa.

Computer platform for solving transportation tasks based on СРС307

Multipurpose PC platform for modules in PC/104+ form-factor


PS351 is a PC/104Plus power supply module optimized for use in unmanned systems operating in hardtoreach areas, for autonomous systems powered from solar cell panels, for battery powered vehicle systems, for systems operating in extreme environments.
PC/104 Digital Input/Output Module with Galvanic Isolation
CPC310 represents an embedded single-board computer in PC/104- Plus format designed for missioncritical applications.

In the present case study the consideration is given to the system of high-accuracy detection of locomotives location, with the help of GLONASS/GPS.

Fastwel CPC308 is an embedded SBC in PC/104-Plus format (PCI 32-bit, ISA 16-bit) with an optimized CPU performance to heat emission ratio.

CPC805 is designed for the systems requiring reliable embedded computers combining small size and high performance.