Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Boards Chuyển mạch dạng CompactPCI PCI Express

Board Chuyển mạch bền bỉ dạng 3U CompactPCI S.0 Rugged PCI Express được thiết kế cho nhu cầu tích hợp mô đun hóa hệ thống.

KIC552 KIC552 - 3U CompactPCI Serial PCI Express Switchboard

KIC552 Interface Module represents a 3U Compact PCI switchboard of PCI Express interface and is designed for mission critical applications.