Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Consortiums & Alliances

PC 104

PC/104 Consortium là một tổ chức quốc tế của các nhà sản xuất máy tính PC/104. Tổ chức này có chức năng duy trì đặc tính của PC/104, phổ biến công nghệ PC/104, và xúc tiến quyền lợi của các thành viên. Đây là một tổ chức hoạt động hiệu quả nhất trong công nghiệp điện tử, kết quả là PC/104 được công nhận là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong công nghiệp điện tử máy tính nhúng.

PICMG (Hiệp hội những Nhà Sản xuất Máy tính Công nghiệp PCI)

Là một hội của hơn 450 công ty hợp tác phát triển đặc tính mở cho tất cả ứng dụng điện toán công nghiệp và viễn thông. PICMG chỉ dẫn các sản phẩm CompactPCI, các ứng dụng của nhieuf thành phần và các mạch điện có board chủ gồm cả bus PCI và ISA.

VITA, là Hiệp hội Thương mại Quốc tế VMEbus

Là một Tổ chức phi lợi nhuận của những nhà cung ứng và tiêu dùng có chung lợi ích thị trường. VITA không chỉ phổ biến công nghệ VMEbus, mà còn khuyến khích phát triển kỹ nghệ mở thể hiện trong nhiều tiêu chuẩn hiện đang phát triển trong các thành viên của VITA.

Hiệp hội OPC

Họ phục vụ cho lĩnh vự tự bằng cách tạo ra và duy trì những đặc tính mở để chuẩn hóa trao đổi của các luồng dữ liệu trong ghệ thống, cảnh báo và ghi nhận sự kiện, lịch sử dữ liệu và xử lý khối lượng dữ liệu lớn theo lô cho nhiều nhà cung ứng hệ thống và giữa những thiết bị trong dây truyền sản xuất bao gồm cảm biến, máy đo, PLCs, RTUs, DCSs, HMIs, historians, trending subsystems, alarm subsystems, và nhiều thiết bị khác trong công nghiệp, sản xuất và trong thu thập và truyền dẫn dầu, khí và khoáng sản.

Liên minh Intel Communications

Là một cộng đồng ngành thông tin, phát triển nhúng và những nhà cung cấp giải pháp cam kết phát triển các giải pháp dạng module trở thành tiêu chuẩn chạy trên công nghệ của Intel.

CAN trong Ngành Tự Động (CiA)

Là một tổ chức của người dùng và nhà máy toàn cầu chuyên phát triển và hỗ trợ các thủ tục lớp cao chạy trên nền CAN. Tất cả hoạt động dựa trên sự tham gia tích cực, chủ động của các hội viên. CiA hỗ trợ chuẩn hóa quốc tế CAN protocols và đại diện quyền lợi hội viên trong các tổ chức xác lập tiêu chuẩn, như ISO và IEC. Hội viên CiA khởi tạo và phát triển tính năng và công bố tiêu chuẩn CiA. Những tính năng này bao gồm từ định nghĩa về lớp vật lý, đễn lớp ứng dụng và đặc tả khác. Fastwel đã tham gia và là thành viên năng nổ của hội.

Hiệp hội EtherCAT Technology (ETG)

Là diễn đàn cho những công ty tích hợp hệ thống và nhà cung cấp từ nhiều ngành công nghiệp tham gia hỗ trợ, xúc tiến và cải tiến công nghệ EtherCAT. Hiệp hội đảm bảo sự tương thích của EtherCAT bằng việc xác định những yêu cầu về tính năng, các bài kiểm tra hợp chuẩn cũng như thủ tục chứng nhận. Mục tiêu của ETG là đảm bảo rằng công nghệ EtherCAT đáp ứng và vượt qua những yêu cầu nhiều ứng dụng trong phạm vi rộng nhất có thể. Hội đã kết hợp các chuyên gia về ứng dụng và điều khiển hàng đầu từ chế tạo máy, tích hợp hệ thống, người dùng cuối cùng và chuỗi nhà cung ứng nhằm thu thập phản hồi quý giá về ứng dụng của công nghệ hiện tại và đề xuất thêm cải tiến nâng cấp công nghệ.

StackPC – Tiêu chuẩn mới của Thiết kế những Hệ thống Nhúng xếp chồng lên nhau được

Đặc điểm của StackPC thể hiện một cách tiếp cận mới tới thiết kế và phát triển những hệ thống xếp chồng lên nhau được. Kế thừa toàn bộ ưu việt của chuẩn PC/104 và thêm các tính năng mới của kết nối StackPC. Phân biệt chính hấp dẫn của kết nối StackPC là sự kết hợp của các giao diện tốc độ thấp phổ biến như USB, COM, CAN, SPI, LPC và SATA cao tốc, Gigabit Ethernet và PCI-Express x1, x4 trong một kết nối mở rộng xếp chồng được. Sự kết hợp này cho phép giảm tối đa số lượng kết nối dây cáp bên trong vỏ thùng máy tính và mở thêm nhiều khả năng thiết kế và sản xuất linh hoạt.