Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt
Computer-on-modules

Computer-on-modules (COMs) được thiết kế như những card con, được gắn trên board nền đặc biệt. Sử dụng máy tính dạng COM nhằm giảm thiểu thời gian phát triển hệ thống và cung cấp sự linh hoạt trong việc chọn tính năng của máy tính nhúng: tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ, tập hợp các giao diện, vân…vân…

Board model

Compliance with the standard

CPU

RAM

Graphics subsystem

Communication interfaces

ISA

PCI Express

Ethernet

USB

СOM-ports

Digital I/O channels

Others

CPB906

F-COM

Vortex86DX

DDR2 SDRAM 256 MB (soldered)

No

8 bit

No

1×Fast Ethernet

2×USB 2.0

2×RS-232

6 x digital I/O channels
ƒ2 x channels of integrated address decoder (addressable I/O and memory space)

PS/2, 1×LPC, 1×I2C

CPB907

COM Express mini Type 10

Intel Atom E6xxT

DDR2 SDRAM 1 GB (soldered)

LVDS up to 1280 х 768 (60 Hz)
SDVO up to 1920 х 1080 (50 Hz)

No

3×PCIe x1

1×Gigabit Ethernet

7×USB 2.0

1×RS-232,
1×RS-232 or 1×CAN

8 x programmable I/O channels

1×LPC, 1×SPI, 1×I2C, 1×SMBus

CPC1302

COM Express Basic Type 6

Intel Core i7-5850EQ/i5-4422E

DDR3L-1600 SDRAM up to 8 GB
with ECC support (soldered)

1×LVDS Channel (24 bit, 1920×1200, 60 Hz
3×DDI 4096×2304, 60 Hz
1×VGA CRT 1920×2000, 60 Hz

No

1×PCIe x16 Gen3
7×PCIe x1 Gen2

1×Gigabit Ethernet

8×USB 2.0,
4×USB 3.0

2×RS-232

4 x programmable I/O channels

1×SPI, 1×LPC, 1×I2C, 1×SMBus, HD Audio, Speaker Out

CPC1310

COM Express Basic Type 2

Intel Atom N450/D510

DDR2 SDRAM 667 MHz  1 GB (soldered)

VGA up to 1400x1050 60 Hz (N450) and 2048x1536
60 Hz ( D510))
ƒ LVDS up to 1280x800 60 Hz (N450) and 1366x768 60 Hz (D510), (18 bit)

16 bit (via additional connector)

4×PCIe x1

2×Gigabit Ethernet

8×USB 2.0

No

8 x I/O channels, individually programmable.
ƒ 8 x additional I/O channels on additional connector

PS/2, LPT, 1×LPC, 1×I2C, 1×SMBus

CPC1311

COM Express mini Type 10

Intel Atom E38xx

DDR3L-1066/1333 SDRAM up to 4 GB with ECC support (soldered)

LVDS up to 1600×1200 (60 Hz) DDI0, eDP up to 2560×1600 (60 Hz)

-

3(4) x PCIe x 1

1×Gigabit Ethernet

5×USB 2.0;
1×USB 3.0

1×RS-232,
1×RS-232
or 1×CAN

4 x programmable I/O channels

1×LPC, 1×SPI, 1×I2C, 1×SMBus

   

Product matrix

COM Express® Carrier Design Guide

ETX

ETX là dạng máy tính khá gọn nhỏ (95 x 125 mm) dạng COM có thể được dùng trong thiết kế ứng dụng giống như một linh kiện mạch tích hợp

FemtoCore

Module Máy tính được thiết kế để dùng như một lõi điện toán trong hệ thống nhúng đặc biệt

COM Express

COM Express, một dạng máy tính-trên-module (COM), nhỏ gọn và tích hợp cao độ để có thể dùng trong ứng dụng thiết kế giống như là linh kiện mạch tích hợp